VERGADERWIJS

Voorbeeld notulen Vergaderwijs

Effectief en efficiënt vergaderen? Schakel Vergaderwijs in om het vergaderproces binnen uw bedrijf te optimaliseren. Wij bieden u naast handige notuleertips ook de beste verslaglegging en adviezen over de meest efficiënte vergaderwijze voor uw bedrijf. Ook voor een goed voorbeeld van notulen kunt u bij ons terecht.

Verslagvormen van Vergaderwijs

Vergaderen en het maken van een goede verslaglegging neemt veel tijd in beslag. Toch is het van essentieel belang om er de nodige aandacht aan te besteden. De voortgang binnen uw bedrijf wordt daarmee namelijk bewaakt, ervaringen kunnen worden uitgewisseld en het zorgt ervoor dat er belangrijke besluiten genomen kunnen worden. Vergaderwijs biedt vier mogelijkheden voor verslaglegging:

  • Actie- en besluitenlijst
  • Samenvattend verslag op onderwerp
  • Uitgebreid samenvattend verslag op onderwerp of spreker
  • Woordelijk verslag

Voorbeeld notulen samenvattend verslag

Vergaderwijs is van mening dat een efficiënter en effectiever besluitvormingsproces kan worden bewerkstelligd door op een andere wijze gebruik te maken van de notulen dan in de dagelijkse praktijk gebruikelijk is. Dit doen we door gebruik te maken van de uitgebreide samenvattende verslagvorm. Notulen worden hierbij meer als onderdeel van het besluitvormingsproces beschouwd zodat deze kunnen worden aangewend om tot een optimaler en efficiënter besluitvormingsproces te komen. Vraag om een voorbeeld van de notulen van een uitgebreid samenvattend verslag zodat u meer inzicht kunt krijgen in deze verslagvorm.

Vergaderwijs helpt u graag

Wilt u meer weten over één van onze verslagvormen of wilt u een voorbeeld van door ons gemaakte notulen? Aarzel niet en bel naar 06 – 41806332. Ook kunt u een offerte aanvragen.

Vrijblijvend informatie aanvragen
De slimme manier van vergaderen

Vergaderen is een tijdrovende bezigheid, niet alleen vanwege de vergadertijd op zich maar ook vanwege de tijd die is gemoeid met het inzichtelijk maken van hetgeen tijdens de vergadering aan de orde en van invloed is geweest. Uitbesteding aan een professioneel bureau zoals Vergaderwijs biedt u niet alleen optimale verslaglegging, maar ook maximaal inzicht in de processen die de finale besluitvorming beïnvloeden.