VERGADERWIJS

Notulist gevraagd?

Notulist gevraagd voor tijdens uw vergaderingen, zodat iedere medewerker bij de les blijft? Dan bent u op zoek naar Vergaderwijs! Wij maken uw vergaderingen efficiënter en effectiever. Tijdens belangrijke vergaderingen en beslissingen is het van belang dat alles goed wordt genoteerd, zodat iedereen het rustig kan nalezen op een ander moment. Wacht niet langer en vraag vandaag nog meer informatie aan bij Vergaderwijs.

Verslagleggingsvormen

Vergaderwijs kent vier vormen verslaglegging, zodat voor elke vergadering de juiste vorm van verslaglegging gekozen kan worden. De verslagvormen die wij hanteren zijn:

  • Uitgebreid samenvattend verslag op onderwerp of spreker;
  • Woordelijk verslag;
  • Actielijst en besluitenlijsten;
  • Samenvattend verslag op onderwerp.

Vergaderen en de verslaglegging daarvan nemen veel tijd in beslag. Wij zijn van mening dat een efficiënter en effectiever besluitvormingsproces kan worden bewerkstelligd door op een andere wijze gebruik te maken van de notulen dan in de dagelijkse praktijk gebruikelijk is.

Vergaderwijs

Vergaderwijs weet hoe u uw vergaderproces zo efficiënt en effectief mogelijk in kunt richten. Ruim twintig jaar vergader- en notuleerervaring en de analytische vaardigheden waarover eigenaar Klazien Modderman-Bijlsma beschikt. Zorgen voor een unieke dienstverlening die kostenbesparend is voor uw bedrijf. Doordat wij inhoudelijke en procesmatige analyses combineren tot één verslaglegging, kunt u het grootste rendement uit uw vergaderproces halen.

Uw vergaderingen efficiënter en effectiever maken?

Wilt u graag hulp krijgen bij het zo efficiënt en effectief mogelijk vergaderen door middel van een notulist? Neem dan vandaag nog contact op voor meer informatie. Ook kunt u ons per telefoon bereiken via: 06 – 41806332. Want bij ons kunt u goed terecht als u om een notulist heeft gevraagd.

Vrijblijvend informatie aanvragen
De slimme manier van vergaderen

Vergaderen is een tijdrovende bezigheid, niet alleen vanwege de vergadertijd op zich maar ook vanwege de tijd die is gemoeid met het inzichtelijk maken van hetgeen tijdens de vergadering aan de orde en van invloed is geweest. Uitbesteding aan een professioneel bureau zoals Vergaderwijs biedt u niet alleen optimale verslaglegging, maar ook maximaal inzicht in de processen die de finale besluitvorming beïnvloeden.