VERGADERWIJS

Verslagvormen

Vergaderwijs kent de volgende verslagvormen:

 1. Actie- en besluitenlijst
  Dit is een zeer summier overzicht van de besluiten die tijdens de vergadering zijn genomen en de acties die uit de vergadering voortvloeien.
 2. Samenvattend verslag op onderwerp.
  Dit verslag geeft op beknopte wijze het verloop van de vergadering weer, in die zin dat:

  • bij informatieve punten in enkele zinnen de verstrekte informatie wordt weergegeven. Hierbij wordt veelal gerefereerd aan onderliggende vergaderstukken.
  • bij besluitvormende punten de besluiten worden genotuleerd.
 3. Uitgebreid samenvattend verslag op onderwerp of spreker.
  Dit verslag geeft op een uitgebreid samenvattende wijze het verloop van de vergadering weer, in die zin dat:

  • bij informatieve punten de meest relevante informatie wordt verstrekt, zodat bij het lezen van het verslag niet noodzakelijkerwijs hoeft te worden teruggegrepen op de onderliggende vergaderstukken.
  • bij besluitvormende punten niet alleen de besluitvorming wordt genotuleerd maar ook op beknopte wijze wordt weergegeven welke argumenten c.q. overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen.
  • bij opiniërende punten op beknopte wijze de diverse meningen worden weergegeven, samengevat op onderwerp of spreker.
   • Indien gewenst kan kosteloos een actielijst aan het verslag worden toegevoegd.
 4. Woordelijk verslag.
  Dit verslag kenmerkt zich door een woordelijke (dus geen letterlijke) weergave van de uitspraken die tijdens de vergadering zijn gedaan. Deze verslagvorm hanteert Vergaderwijs slechts in geval van uitzondering.
Stel uw vraag