VERGADERWIJS

Vergaderwijs

Nederland kent een vergadercultuur. Logisch want vergaderen is noodzakelijk voor het uitwisselen van ervaringen, het nemen van belangrijke besluiten en het bewaken van de voortgang. Met het oog daarop is het van groot belang dat van de vergadering een goed verslag wordt gemaakt. Daarvoor kunt u bij Vergaderwijs terecht.

Vergaderwijs biedt echter meer. Vergaderen vereist een grote tijdinvestering van u en uw personeel. U heeft er dus baat bij uw vergaderproces zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Vergaderwijs kan u daarbij behulpzaam zijn. Ruim twintig jaar vergader- en notuleerervaring plus de analytische vaardigheden van eigenaar Klazien Modderman-Bijlsma vormen de essentie van een dienstverlening die verder reikt dan uitsluitend een notuleerservice. Het inschakelen van Vergaderwijs blijkt in de praktijk kostenbesparend te zijn omdat inhoudelijke en procesmatige analyse worden gecombineerd tot een verslaglegging waarbij u het grootste rendement uit uw vergaderproces kunt halen.

Stel uw vraag